اخبار | نمایشگاه بین المللی فرش ماشینی 22شهریور ماه آغاز بکار می کند.

تاریخ ثبت : 1398/06/05


این نمایشگاه در فضایی به وسعت 10 هزار مترمربع و در 46 غرفه برپا می‌شود و شرکت های فرش آثار و تولیدات خود را در این نمایشگاه به نمایش خواهند گذاشت.
این نمایشگاه در فضایی به وسعت 10 هزار مترمربع و در 46 غرفه برپا می‌شود و شرکت های فرش آثار و تولیدات خود را در این نمایشگاه به نمایش خواهند گذاشت.

دیدگاه شما