حضور شرکت فرش نگین مشهد تابان در نمایشگاه دموتکس ترکیه سال 2022

تاریخ ثبت : 1401/06/01


شرکت نگین مشهد تابان با افتخار میزبان بازدیدکنندگان و میهمانان خود در نمایشگاه دموتکس 2022 ترکیه-قاضی آنتپ بود

دیدگاه شما